КАК ДА ИЗБЕРА АРХИТЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА КЪЩА?

КАК ДА ИЗБЕРА АРХИТЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА КЪЩА?

Архитектурата е изкуството да създадеш естетична среда, но и науката за проектиране, планиране, строителство и поддръжка на сгради, места за обществено ползване, градове и други физически обекти.
Архитектурата може да се определи като процес на създаване на физическа структура, която да отговарят на нуждите и желанията на хората и да удовлетворява определени функционални и естетически критерии.
Това включва планиране на пространства и разполагане на обекти, избор на материали, определяне на баланса между функционалността и естетиката, решаване на проблеми, свързани с устойчивостта и екологичната отговорност.
Добрата архитектура може да повлияе на общественото благополучие, като създава пространства за взаимодействие, насърчава приобщаването и подкрепя устойчивостта и качеството на живота.
Архитектурата е инструмент за създаване на сцена, на която се случва животът. Всеки човек, бизнес или общност, имат нужда от различна среда, за да функционират по начинът, по който са избрали.  Изключителна привилегия за архитектът е, да създаде „сцената“ за толкова различни сценарии.

Архитектите проектират и управляват строителни проекти за сгради, ремонти, реставрации, промени във външния вид на сгради, планиране на градски пространства и т.н. Те работят с клиенти, инженери, строители и други професионалисти, за да гарантират, че проектите са изпълнени в срок и отговарят на желанията  на клиента. Архитектите също трябва да се съобразяват с регулаторните изисквания, строителните стандарти и сигурността на сградите. В крайна сметка, работата на архитекта е да създаде функционални, естетични и устойчиви сгради и пространства, които отговарят на нуждите на клиентите и общността. Архитектът е творец, но творчеството  му носи социалният заряд на съвременното общество, а не е самоцелна красота или пространствена композиция.

Добрият архитект стъпва на опит и знания , познава възможностите за изграждане на обитаема среда, но негов основен инструмент е свързването с хората - бъдещите обитатели на пространствата, които създава, за да интерпретира техните нужди, желания, цели, интереси и начин на живот. Архитектът също е психолог и медиатор, чиято задача е да докосне всеки човек до физическият израз на идеята му за дом или друго обитаемо пространство.  Чрез проектите си, добрият архитект, материализира идеите от главите на своите клиенти в реални, физически структури за обитаване. Да, архитектът проектира за клиентите си, не за себе си.

Няколко са водещите елементи при създаване на качествен проект за сграда:

1.ФУНКЦИЯ
Ще може ли сградата да изпълнява всички функции, за които е предназначена? Ще бъде ли удобна за обитаване? Ще носи ли настроението, което се изисква от нея? В крайна сметка причината за съществуването на всяка сграда е нейната утилитарна функция – дейността, която ще се извършва в нея. И ако в миналото се е считало за нормално сградата да има основно представителна и естетическа стойност / катедрали, дворци, мавзолеи/ , то в наши дни сградите се проектират много по –практични и изчистени от декорация.

2. ЕКОЛОГИЯ
Какъв енергиен отпечатък носи с изграждането и присъствието си сградата? Предвидена ли е интеграцията на системи за проеизводство на енергия от възобновяеми източници? Спазени ли са изискванията за създаване на здравословна и привтна температурна среда?
В условията на глобално затопляне и необратими промени в климата на нашата планета, от изключителна важност е ролята на архитекта като активист за опазване на околната среда. Повторното използване на ресурси като строителни материали и вода вече е стандарт в сградостроителството. Все по-популярно и необходимо става ограничаването на водородният отпечатък при строителството и експлоатацията на всяка сграда.

3. ЕСТЕТИКА - красота, пространствена композиция и  вписване в средата.
Ще носи ли естетика и художествена наслада сградата? Ще се впише ли в средата си, било то чрез контраст или сливане? Ще носи ли уникалният заряд на обитателите си? Архитектурните творения имат качеството както да ограждат интериорна среда, така и да създават естетични рамки на градската среда. При проектирането на сградаите се мисли както за пространството, което ще се обитава в тях, така и за пространството, което тези сгради заемат сами по себе си, за техният външен вид и неговата интеракция с околната среда. Красотата е абстрактно и субективно понятие, но част от работата на архитекта е да създава хармонична и стойностна градска среда.

4. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Ще отговаря ли сградата на съвременните технически и технологични изисквания? Ще има ли здравина и устойчивост при експлоатация през годините? Юкоя е най-добрата строителна система за конкретния проект? Какви инсталации е необходимо да се интегрират в строежа? Или както казва един от най-популярните в наше време звездни архитекти - Bjarke Ingels : "Архитектурата е професия, която изисква не само креативност и въображение, но и технически умения и способности за управление на проекти. Тя е комбинация от изкуство и наука, която може да промени света."
В крайна сметка колкото и да е функционален, екологичен и естетичен един проект, той трябва да бъде изпълним и устойчив на време и експлоатация.


Изборът на архитект може да бъде труден, но следвайки тези съвети, може да намерите подходящия професионалист, който да удовлетвори вашите нужди и да ви помогне да осъществите проекта си успешно.


1. Потърсете препоръки от приятели, семейство и познати, които са работили с архитект.
2. Опит и портфолио: Уверете се, че архитектът има достатъчен опит в проектирането на къщи и разполага с добър портфолио от предишни работи. Изследвайте различни архитектурни фирми и техните проекти, за да определите кой архитект отговаря на вашите нужди;
3. Стил на архитектурата: Уверете се, че архитектът има опит в проектирането на къщи в стил, който отговаря на вашия вкус и предпочитания. Запознайте се с портфолиото му и неговия стил на работа.
4. Комуникация: Уверете се, че има ясна комуникация между вас и архитекта и че можете да се доверите на неговите способности да разбира вашите нужди и да ги интегрира в проекта. Проверете какъв е начинът му на работа и дали споделяте общи цели и виждания.
5. Бюджет: Уверете се, че архитектът може да работи в рамките на вашия бюджет и да ви даде ясни ориентировъчни разходи за проекта.
6. Използвани материали: Уверете се, че архитектът ще използва материали, които отговарят на вашите предпочитания и изисквания за дълготрайност и екологичност.
7. Съобразяване с околната среда: Уверете се, че архитектът ще съобрази проекта с околната среда и климатичните условия на местността, където ще се намира къщата.
8. Разрешителни и регулации: Уверете се, че архитектът разбира местните регулации и има опит в получаването на разрешения от местните органи за проектиране на къщи.
9. Уверете се, че има ясни договорни условия, преди да започнете работа с него.

Тези фактори могат да ви помогнат да изберете архитект, който ще ви помогне да проектирате вашата мечтана къща, която отговаря на вашите нужди и предпочитания.


Статии от блога

Какво е модерна архитектура?
Какво е модерна архитектура? Модерна архитектура, или модернистична архитектура е архитектурен стил базиран на нови и иновативни технологии на строене.
Какви са необходимите документи за ремонт на апартамент?
Какви са необходимите документи за ремонт на апартамент? Как да избегнем евентуални последици от недоволството на съседите и неприятните ситуации породени от шума по време на вашия ремонт на апартамент с една консултация при архитект и изготвяне на няколко...
Как да направим устойчив проект?
Как да направим устойчив проект? Устойчивият проект се превръща в задължителен елемент от съвременната архитектура, за да сме по-отговорни към природата и към собственото си здраве и качество на живот.
Виж всичко от блога