Идеен проект

Идеен проект се изготвя, когато възложителят иска да има ясна представа за визията и функционалното съдържание на сградата, преди да възложи технически проект. Препоръчва се изготвянето на Идеен проект за сгради със сложна функция, която трябва да бъде предварително съгласувана с определени инстанции. Друго предимство на проектиране в идейна фаза е възможността за по-прецизно бюджетиране на строителна стойност.
Идейният проект се изготвя по част Архитектура и становища по част Строителни Конструкции.