Какви са необходимите документи за ремонт на апартамент?

Много често хората закупуват апартамент, който в последствие решават да ремонтират и стигат до консултация с архитект чак след като съсед е подал жалба срещу шума или поради някаква друга причина. Започва дълга и сложна комуникация със съответната общинска администрация, свикват се общи събрания на блока, понякога дори се стига до междусъседски разправии и други неприятни ситуации.
      
Има ли как да избегнем недоволството на съседите и неприятните ситуации породени от шума по време на вашия ремонт на апартамент?
Да, решението е сравнително лесно.
Според  ЗУТ (Закон за Устройство на Територията) :
Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;

Междувременно в заключителните разпоредби към закона е описано, че:
43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.

Изводът, който можем да направим на база на тези данни е, че не е необходима техническа документация, за да започнем текущ ремонт, когато той отговаря на описаните по-горе дейности.

Кога бихме имали проблем с ремонт на апартамент?
Често проблемът възниква, когато в отдел Незаконно строителство на Общината, в която попада ремонтираният апартамент, пристигне жалба от заинтересовано лице. /Този тип жалби може да бъдат подавани от всеки един гражданин/. По случая задължително се назначава проверка от съответната община и нейните контролни органи. При посещението на място в апартамента, който се ремонтира, проверяващите установяват, че има ремонт и правят преценка дали ремонтът е законен или не, както и дали оплакванията на жалбодателя са основателни. Без значение дали правите само текущ ремонт или нещо по-сложно, строежът ви става „незаконен“, докато се реши казусът. За жалост при сегашната натовареност на общинската администрация, едно такова решение може  да отнеме месеци.

Добрата новина е, че можете да спестите етикета „незаконен“ с няколко прости стъпки:
1. Да проведете предварителна консултация с архитект, който да ви насочи какви са конкретните административни изисквания за ремонта, който искате да направите. Архитектът, който ви консултира по Вашия ремонт преценя дали той всъщност е текущ ремонт, преустройство или реконструкция.
2. В случай, че ще правите текущ ремонт без да засягате конструкцията на сградата, общите части или предназначението на помещенията в жилището си, единственото, което е необходимо да се изготви е Конструктивно становище от строителен инженер. Конструктивното становище  се изготвя на база Архитектурно заснемане, архитектурен план за предвидените проемни, архитектурна записка и оглед на място.
3. Уведомявате Общинската администрация, че възнамерявате да правите ремонт, като прилагате към Уведомлението си Конструктивното становище, а при необходимост и Архитектурен проект, включващ архитектурно заснемане, архитектурен план за предвидените проемни, и кратка архитектурна записка.

Така внесеното уведомление ви гарантира, че при жалба по повод вашия ремонт, единствените последствия за вас ще са, че проверяващи от отдел Незаконно строителство ще ви посетят. В случай, че дейностите, които извършвате, отговарят на описаните в уведомлението ви, всичко ще приключи много бързо с протокол и становище, че правите законен ремонт на собственото си жилище.

Струва си да се консултирате с архитект. Освен, че ще получите професионални идеи за функционални решения за ремонта в жилището ви, ще се възползвате и от консултантските му възможности и знания по отношение на законодателството, свързано със строителство. Това ще ви спести време и негативни емоции.

Статии от блога

КАК ДА ИЗБЕРА АРХИТЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА КЪЩА?
КАК ДА ИЗБЕРА АРХИТЕКТ ЗА ПРОЕКТ НА КЪЩА? Изборът на архитект може да бъде труден, но следвайки тези съвети, може да намерите подходящия професионалист, който да удовлетвори вашите нужди и да ви помогне да осъществите проекта си успешно.
Какво е модерна архитектура?
Какво е модерна архитектура? Модерна архитектура, или модернистична архитектура е архитектурен стил базиран на нови и иновативни технологии на строене.
Как да направим устойчив проект?
Как да направим устойчив проект? Устойчивият проект се превръща в задължителен елемент от съвременната архитектура, за да сме по-отговорни към природата и към собственото си здраве и качество на живот.
Виж всичко от блога