Архитектурна консултация

• Безплатна консултация /продължителност 20min./: Първата задача на добрият архитект е да осъществи връзка с клиента си. Безплатната консултация има за цел архитектът да разбере каква идея има клиента за определен парцел или сграда, да вземе под внимание всички желания и изисквания на клиента, както и нормативните възможности на парцела или сградата, за които става въпрос и да даде най-добра насока за последващи действия. Безплатната консултация е чудесна отправна точка за изготвяне на конкретно задание за осъществяване на идеята на клиента. Разбира се, не винаги е възможно да се реализира изцяло първоначалното намерение на инвеститора поради особености на парцела. Работата на архитекта на този етап е да начертае основните посоки на действие – какви изходни данни са необходими и как могат да бъдат набавени, принципни изисквания за конкретният тип проект, административни стъпки при изготвянето му.

Консултацията не винаги е свързана с проектиране на нова сграда. В архитектурно студио ФЕДА може да ви консултираме относно преустройства, пристроявания, надстроявания, промяна на предназначение или реконструкции на съществуващи сгради.

Дори да нямате конкретна идея, ние можем да бъдем полезни с консултация за избор на парцел още преди закупуването му. Можем да анализираме за вас плюсовете и минусите на даден парцел в зависимост от възможностите за застрояване, изложението, релеф, съществуваща инфраструктура и възможни алтернативни решения.

Безплатната консултация се провежда в рамките на 20мин. по телефон или виртуално след попълване на формата за запитване и прилагане на наличните скици и документи.

• Платена консултация:  - КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ ОТ КОНСПЕКТА - ПРИМЕРИ

Тази консултация има за цел да реши конкретен проблем без това да изисква изготвяне на проектна документация.
Анализ на нормативната уредба за конкретен проблем.
При необходимост се планира и посещение на място от архитект или проектант от друга специалност.