Хале

По технически инвестиционен проект се планира изграждането на метално хале  в гр.Бургас, което ще се използва за ремонт на товарни автомобили, подготовка и боядисване на автомобилни части. Към халето е предвиден склад-навес за авточасти в негорими опаковки. Всяка клетка на сервиза има отделен вход от прилежащия паркинг, а складовата част е изцяло отворена към паркинга.

В имота има съществуваща сграда – сервиз с офисна част.
Предвидената сграда е разположена така, че да може лесно да се достъпва от тежкотоварните превозни средства, за които е предназначена.
Закритата част на халето е разделена на три зони:
КЛЕТКА 1 е предназначена за боядисване на елементи от товарни автомобили и товарни автомобили.
КЛЕТКА 2 е предназначена за подготовка на товарните автомобили за боядисване.
КЛЕТКА 3 е предназначена за изправяне на тежкокатастрофирали автомобили.

Откритата част на халето е предвидена за склад.
Тази зона представлява навес, изцяло открит от запад и преграден от изток и юг с профилна ламарина, монтирана към металната конструкция.