ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

с. Българско Сливово, Свищов
На мястото на едната от две масивни стопански постройки и стара къща, ще се разположи новата еднофамилна къща, в село Бългаско Словово, недалеч от Свищов, а другата стопанска постройка в парцела ще бъде запазена.
Проектът за новата къща предвижда също и запазването на двора с лозови насаждения и терасирания терен, който ще даде възможност и за селскостопанско производство. За съхранението и обработката на земеделската продукция е предвидена специална работилница в източната част на сградата със собствен вход откъм градината.
Поради високата денивелация, по северната ограда е предвидена рампа за достъп до най-високата точка на двора, като подпорните стени са от стоманобетон или габиони, според височината им.
С мисъл към природата, освен предвиденото озеленяване и селскостопанска продукция, дворът ще има и пречиствателно съоръжение за отпадни води.

Входът откъм улицата предоставя автомобилен и пешеходен достъп, вторият, от които е павирана пътека и стъпала, водещи до входа на жилището.
Разпределението на къщата се разгръща през входното преддверие към дневната с кухня и трапезария, водещи на запад към спалнята, а на изток към втората спалня, фитнес зоната и кабинет.
Жилищният етаж е свързан с гаража на долното ниво посредством метална стълба.

Високите прозорци от вътрешната страна на сградата осигуряват лесен и приятен дотъп до градината - както визуален така и директен, и изпълват сърцевината на къщата с така желаната и необходима светлина, топлина и успокояваща гледка.