МОВИ

Плевен
Архитектурният проект за Магазин и шоурум за промишлени стоки в гр.Плевен е изготвен като преустройство на съществуващ строеж.
Екипът на ФЕДА Студио изготви технически проект за преустройство на сградата така, че да е функционална и да служи за дейностите, които ще се извършват в нея. В административната сграда са предвидени два етажа за шоурум и един етаж за представителен офис на фирмата. В складовата сграда са предвидени складови пространства на две нива за съхранение на стока.
Освен функционалното решение, за магазина са изготвени технически проекти по всички необходими за Разрешение за строеж инженерни части. Изготвена е и цялостна концепция за фасадно оформление на сградата, с модерна визия и използване на съвременни строителни материали и технологии. 
Проектът предстои да бъде изпълнен през 2023 година.