КОМПЛЕКС ЗА КРЕМАЦИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

гр.Камено
Заданието за проектиране предвижда изграждането на крематориен комплекс, който обхваща целият технологичен процес на кремация, всички ритуали и традиции, свързани с процеса.
Функционално крематориумът е разделен на обществена зона за посетители и служебна зона.
Комплексът се състои от пет сгради, свързани с остъклени топли връзки.
Обществената зона включва паркинг за посетители, площадно пространство за събиране на опечалените преди и след ритуалите, входно фоайе /приемна/, залата за ритуали, зала за помени, и офис сграда.
Част от обществената зона е и гробищният парк. В него има възможности за урнополагане в стенни ниши или в земята. Комплексът е разположен в имот от 15 000 кв.м., от които повече от 10 000 кв.м. са предназначени за парк за урнополагане.
Технологичният процес представлява кремацията във високоефективни горивни камери. След изгарянето, прахта се съхранява в урни и се предава на близките за урнополагане.
Достъпът до служебната зона е само за служители и е отделен със самостоятелен вход. Технологичният процес е отделен в самостоятелни сгради, до които няма обществен достъп и зоната около тях е отделена визуално със зеленина.
В следващ етап се предвижда и изграждане на малка сграда за кремация на домашни любимци.