Офис на АГРОСТРОЙ

Плиска, България
Целта на заданието е да се проектира представителна сграда, като допълнение към селскостопански комплекс в близост до град Плиска. Чистата и модерна визия има за цел да създаде контраст с очакванията за скучна промишлена архитектура, типична за този тип комплекси. Сградата е ситуирана на входа, за да посреща посетителите и чрез съвременния си дизайн да представи модерните виждания на възложителя и високотехнологичните процеси в земеделското производство. Основната функция е провеждането на презентации, обучения, работни и фирмени събирания от формален или неформален характер.

Желанието за отворено пространство без вертикални носещи елементи и наличието на големи отваряеми остъклявания по фасадите, наложиха прилагането на технологични конструктивни решения за големи подпорни разстояния. Комбинация от предварително-напрегнати стоманобетонни елементи, слепени дървени рамки и олекотени метални ферми изграждат структурата на сградата. Чрез нея се създават два типа пространство – бетонно ядро, което затваря обслужващата част и отворена обща зала за посетители.Чрез горно странично и покривно остъкляване се внася допълнително усещане за простор.
За да се впише по-добре пристройката, бе необходима известна намеса по вече съществуващата част от комплекса. Нова фасадна обшивка и навес за автомобили, изпълнени със същите цветове и материали, се грижат за оформянето на хармоничен силует.
Земеделската и индустриална функция имат своя отзвук в интериорното оформление. Видимите конструктивни елементи, естествената дървесина и старите тухли, допълнени от традиционните мотиви, дават една характерна визия, в която новото и старото преливат неусетно.
Проектът е за цялостното визуално решение на селскостопанска база в близост до град Плиска, обединено в архитектурното, ландшафтно и интериорно оформление. Сградата е основно с представителна функция, като посреща посетителите на входа и чрез съвременния си дизайн предава модерните виждания и високотехнологични принципи в земеделското производство на възложителя. Чистата и модерна визия има за цел да създаде контраст с очакванията за скучна промишлена архитектура, характерна за този тип комплекси.
Предназначението на пространството е за провеждане на презентации, обучения, работни събирания от формален и неформален характер.
Отвореното пространство без вертикални носещи елементи и наличието на цялостно фасадно остъкляване са постигнати с технологични конструктивни решения. Комбинация от предварително-напрегнати стоманобетонни елементи, слепени дървени рамки и олекотени метални ферми изграждат структурата на сградата. Създадени са два типа пространство – бетонно ядро, което затваря обслужващата част и отворена обща зала за посетители. Покривните остъклявания внасят допълнително естествена светлина.
Нови фасадни обшивки по съществуващите сгради и нов навес за паркиране, изпълнени от същите материали като пристройката, се грижат за създаването на цялостен хармоничен силует на застрояването в комплекса.